داوری دور نهم را مخاطبان وبسایت انجام داده‌اند.

داستان‌های برگزیده

۲۰۱۴- می خواست کَم نیاره، گفت:
-بابای مَنَم امروز کفشامُ برام دوخته.
«ندا عرب»

۱۷۴۷- شیرین: چه صمیمانه فراموشم کردی!
خسرو چیزی نگفت، لبخند زد.
«مهرانگیز محمودی»

۱۱۵۲- راننده تاکسی: «عجب مملکتی شده!؟»
مسافر ترسید و هیچی نگفت.
«محمد شریفی»

۳۶۲- تو حوا را هم سجده نکردی؟
کسی از من نخواست
«سمیه فصیحی»

۳۴۹- زلزله آمد. خانه‌مان خراب شد. آرزو مرد. امید زنده است.
«سعید نریمانی»

داستان‌های شایسته‌ی تقدیر
(آثار منتخب در شایسته تقدیر، داستان‌هایی هستند که به خاطر رای ناکافی یا تعداد بیش از حد کلمات جواز حضور بین داستان‌های برگزیده را کسب نکردند)

۳۶۲- اگر دولت زمین را حفاری کند. من را قاتل صدا می‌کنند.
«سعید ناتمی»

۲۷۹- مادربزرگ مرد.
خیره به عکس مردی بی¬شباهت به جوانیِ پدربزرگ.
«مهری عمو بیگی»

۲۶۲- تماشاچیان می¬دانستند چه کسی پشت نقاب است،
اما دلقک نمی¬دانست.
«مهری عمو بیگی»

۲۵۷- پابرهنه می¬رفت.
سردی پا را بهتر از وجدانی سرد می¬دانست.
«حبیب‌الله خوشدل»

۱۸۴- دست خالی برگشت.
اخبار گفته بود، یلدا میوه گران نمی شود.
«منصوره سادات میر آقاجانی»